Side 1 af 1

AutoCamperRådets retningslinjer for parkeringsbestemmelser

: 2015-01-14 12:14
af Jørgen
AutoCamperRådet har i samråd med Erhvervs- og Vækstministeriet orienteret samtlige kommuner, politikredse, involverede ministerier og til interessenter indenfor parkering og turisme i Danmark nedenstående retningslinier for parkering af autocampere i Danmark.

Se på nedenstående link og læs om disse retningslinier.